Các ưu đãi thuế, trợ cấp, tín dụng dành cho người mới đến Canada

Ưu đãi thuế dành cho người nhập cư Canada

Chính phủ Canada ban hành một loạt các lợi ích và tín dụng thuế dành cho những người mới đến Canada bao gồm cả người đã có PR và cư dân tạm thời. Cùng tìm hiểu các yêu cầu cần đáp ứng để hưởng quyền lợi và các khoản trợ cấp, lợi ích ở từng tỉnh bang.

Nhận Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) từ Service Canada 

SIN là một số gồm 9 chữ số mang tính cá nhân, bí mật và duy nhất của mỗi người. Người mới đến Canada cần có SIN để:

 • Nhận được lợi ích và tín dụng
 • Làm việc ở Canada
 • Mở hầu hết các loại tài khoản ngân hàng

SIN có thể được đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Canada hoặc qua đường bưu điện. Đơn xin cấp SIN phải được gửi tới:

 • Yêu cầu SIN lần đầu tiên
 • Nhận được xác nhận về SIN của một người
 • Sửa lỗi trên bản ghi SIN
 • Cập nhật thay đổi tên hợp pháp
 • Cập nhật tình trạng công dân trên hồ sơ SIN của một người
 • Cập nhật ngày hết hạn của giấy tờ nhập cư vào hồ sơ SIN
 • Xóa số đĩa của một người khỏi bản ghi SIN

Nếu Service Canada không thể cung cấp SIN vĩnh viễn hoặc tạm thời cho bạn, CRA có thể cấp cho bạn mã số thuế tạm thời (TTN) để sử dụng cho việc nhận trợ cấp và tín dụng, nộp thuế và đăng ký các dịch vụ trực tuyến của CRA.

Nộp đơn xin trợ cấp và tín dụng 

Người mới đến không cần phải khai thuế lần đầu trước khi nhận được những lợi ích và tín dụng này trong năm đầu tiên đến Canada:

Tín dụng GST/HST và Giảm giá Carbon Canada

Tín dụng thuế hàng hóa và dịch vụ/thuế bán hàng hài hòa (GST/HST) giúp bù đắp khoản thuế mà người mới phải trả đối với những đã mua. Nếu người mới đến Canada tối thiểu 19 tuổi, có thu nhập thấp hoặc khiêm tốn và đủ điều kiện, họ có thể nộp đơn xin miễn thuế hàng quý.

Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB)

Đối với những người có ít nhất một con dưới 18 tuổi và đủ điều kiện, họ có thể đăng ký nhận khoản thanh toán miễn thuế hàng tháng để giúp trang trải chi phí nuôi sống gia đình.

Cư dân tạm thời phải sống ở Canada ít nhất 18 tháng liên tiếp và phải có giấy phép hợp lệ vào tháng thứ 19 sống ở Canada trước khi nộp đơn xin trợ cấp trẻ em Canada và bất kỳ chương trình cấp tỉnh và lãnh thổ nào có liên quan.

Những người đủ điều kiện nhận tín dụng GST/HST hoặc CCB cần điền vào các biểu mẫu sau:

Đối với những người không có con: Điền và ký vào Mẫu RC151, Đơn xin tín dụng GST/HST dành cho cá nhân trở thành cư dân Canada.

Đối với những người có con: Điền và ký vào Mẫu RC66, Đơn xin Trợ cấp Trẻ em Canada và gửi kèm Mẫu RC66SCH, Tình trạng ở Canada và Thông tin Thu nhập

Những người đăng ký tín dụng GST/HST và CCB không cần phải đăng ký riêng cả hai mà chỉ cần sử dụng mẫu RC66/RC66SCH để đăng ký cả hai.

Lợi ích và Tín dụng của tỉnh và lãnh thổ

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ tại Canada cung cấp các phúc lợi khác nhau, cụ thể như sau:

Alberta

Phúc lợi gia đình và trẻ em Alberta

Phúc lợi trẻ em và gia đình Alberta (ACFB) là khoản tiền miễn thuế được trả cho các gia đình có con dưới 18 tuổi.

British Columbia

Phúc lợi gia đình BC

Phúc lợi gia đình BC (BCFB), trước đây gọi là phúc lợi cơ hội trẻ em BC, là khoản thanh toán hàng tháng miễn thuế cho các gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi. Số tiền này được kết hợp với CCB thành một khoản thanh toán hàng tháng duy nhất.

Tín dụng thuế hành động vì khí hậu BC  

Khoản tín dụng thuế hành động vì khí hậu BC (BCCATC) là khoản thanh toán miễn thuế dành cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp để giúp bù đắp thuế carbon mà họ phải trả.

Manitoba

Cơ quan Thuế vụ Canada không quản lý bất kỳ chương trình phúc lợi nào thay Manitoba.

New Brunswick

Phúc lợi thuế trẻ em New Brunswick (NBCTB) 

NBCTB là số tiền miễn thuế được trả hàng tháng cho các gia đình đủ điều kiện có con dưới 18 tuổi.

Khoản bổ sung thu nhập từ việc làm ở New Brunswick (NBWIS) là một phúc lợi bổ sung được trả cho các gia đình đủ điều kiện có thu nhập kiếm được và có con dưới 18 tuổi. Các lợi ích được kết hợp với CCB thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Tín dụng thuế bán hàng của New Brunswick (NBHSTC) 

Khoản tín dụng này là số tiền miễn thuế được trả để giúp bù đắp khoản tăng thuế bán hàng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và khiêm tốn.

Newfoundland và Labrador

Phúc lợi trẻ em Newfoundland và Labrador (và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhỏ) 

Phúc lợi này là số tiền miễn thuế được trả hàng tháng để giúp các gia đình có thu nhập thấp trang trải chi phí nuôi con dưới 18 tuổi. Chương trình bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (ECNS), trước đây được gọi là chương trình bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh trước khi sinh (PINS), là một phúc lợi bổ sung được trả cho các gia đình đủ điều kiện. Các lợi ích được kết hợp với CCB thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Bổ sung thu nhập Newfoundland và Labrador 

Khoản bổ sung thu nhập của Newfoundland và Labrador là khoản thanh toán miễn thuế được thực hiện cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp cũng như người khuyết tật có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế bổ sung của tỉnh. Số tiền này được tính dựa trên hoàn cảnh gia đình bạn và thu nhập ròng đã điều chỉnh của gia đình cá nhân.

Số tiền khuyết tật của Newfoundland và Labrador 

Số tiền dành cho người khuyết tật Newfoundland Labrador (NLDA) là số tiền bổ sung được thanh toán bằng khoản bổ sung thu nhập Newfoundland và Labrador (NLIS) và được thiết kế để giúp đỡ những người khuyết tật có thu nhập thấp và khiêm tốn.

Phúc lợi của người cao niên Newfoundland và Labrador

Chương trình này cung cấp số tiền miễn thuế hàng năm là $1,516 dành cho:

 • Người cao tuổi độc thân (65 tuổi trở lên vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2023)
 • Một cặp vợ chồng hoặc vợ chồng chung bao gồm ít nhất một người cao tuổi có thu nhập ròng của gia đình đã điều chỉnh là $29,402 trở xuống

Lãnh thổ Tây Bắc

Phúc lợi trẻ em Lãnh thổ Tây Bắc 

Phúc lợi trẻ em của Lãnh thổ Tây Bắc là số tiền không chịu thuế được trả hàng tháng cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình đủ tiêu chuẩn có trẻ em dưới 18 tuổi.

Bù đắp chi phí sinh hoạt tại Lãnh thổ Tây Bắc 

Khoản bù đắp chi phí sinh hoạt của Lãnh thổ Tây Bắc (NTCOLO) là số tiền miễn thuế được trả cho các cá nhân và gia đình để giúp bù đắp chi phí thuế carbon của Lãnh thổ Tây Bắc. Số tiền này được kết hợp với các khoản thanh toán hàng quý của tín dụng GST/HST liên bang.

Nova Scotia

Phúc lợi trẻ em Nova Scotia (NSCB) 

Phúc lợi này là số tiền miễn thuế được trả hàng tháng để giúp các gia đình có thu nhập thấp và khiêm tốn trang trải chi phí nuôi con. Số tiền này được kết hợp với CCB thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Tín dụng thuế sinh hoạt giá phải chăng Nova Scotia (NSALTC) 

Khoản tín dụng này là số tiền miễn thuế được trả để giúp cuộc sống của các cá nhân và gia đình có giá cả phải chăng hơn cho những cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và khiêm tốn. Khoản tín dụng này bù đắp cho sự gia tăng HST và cung cấp thêm thu nhập cho những cá nhân và gia đình này.

Nunavut

Phúc lợi trẻ em Nunavut (NUCB) 

Phúc lợi này là số tiền không chịu thuế được trả hàng tháng cho các gia đình đủ điều kiện có con dưới 18 tuổi.

Tín dụng carbon Nunavut (NCC) 

Tín dụng carbon Nunavut là số tiền không chịu thuế được trả cho các cá nhân và gia đình để giúp bù đắp chi phí thuế carbon. Số tiền này được kết hợp với khoản thanh toán hàng quý của tín dụng GST/HST liên bang. Tuy nhiên, khoản thanh toán NCC đầu tiên sẽ có hiệu lực hồi tố đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, được phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 2023.

Ontario

Lợi ích trillium của Ontario (OTB) 

Phúc lợi trillium Ontario (OTB) là khoản thanh toán kết hợp giữa tín dụng thuế tài sản và năng lượng Ontario, tín dụng năng lượng Bắc Ontario và tín dụng thuế bán hàng Ontario. Quyền lợi OTB hàng năm thường được chia cho 12 và thanh toán được phát hành hàng tháng.

Tín dụng thuế tài sản và năng lượng Ontario (OEPTC) 

Tín dụng thuế tài sản và năng lượng Ontario (OEPTC) được thiết kế để giúp cư dân Ontario có thu nhập thấp đến trung bình nộp thuế bán hàng năng lượng và thuế tài sản.

Tín dụng năng lượng Bắc Ontario (NOEC) 

Tín dụng năng lượng Bắc Ontario (NOEC) được thiết kế để giúp cư dân Bắc Ontario có thu nhập thấp đến trung bình giải quyết chi phí năng lượng cao hơn mà họ phải đối mặt khi sống ở phía bắc.

Tín dụng thuế bán hàng Ontario (OSTC) 

Tín dụng thuế bán hàng Ontario (OSTC) là một khoản thanh toán miễn thuế được thiết kế để cung cấp cứu trợ cho cư dân Ontario có thu nhập thấp đến trung bình đối với thuế bán hàng mà họ phải trả.

Phúc lợi trẻ em Ontario (OCB) 

Phúc lợi trẻ em Ontario (OCB) là số tiền miễn thuế được trả để giúp các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình chu cấp cho con cái họ.

Trợ cấp thuế tài sản của chủ sở hữu nhà cao tuổi ở Ontario (OSHPTG) 

Trợ cấp thuế bất động sản dành cho chủ sở hữu nhà cao tuổi ở Ontario (OSHPTG) nhằm mục đích giúp bù đắp thuế bất động sản cho người cao tuổi sở hữu nhà riêng và những người có thu nhập từ thấp đến trung bình. Chương trình này được tài trợ hoàn toàn bởi Tỉnh Ontario. CRA quản lý chương trình này cho Ontario.

Đảo Hoàng tử

Tín dụng thuế bán hàng của Đảo Hoàng tử Edward 

Khoản tín dụng này là số tiền miễn thuế được trả để giúp bù đắp khoản tăng thuế bán hàng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và khiêm tốn.

Québec

Trợ cấp gia đình 

Family Allowance cung cấp hỗ trợ tài chính cho tất cả các gia đình đủ điều kiện có con phụ thuộc dưới 18 tuổi.

Saskatchewan

Tín dụng thuế thu nhập thấp Saskatchewan (SLITC) 

Khoản tín dụng này là số tiền miễn thuế được trả để giúp cư dân Saskatchewan có thu nhập thấp và khiêm tốn, cung cấp $380 cho một cá nhân, $380 cho vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống (hoặc cho người phụ thuộc đủ điều kiện) và $150 cho mỗi đứa trẻ (tối đa hai con). trẻ em), hoặc khoản tín dụng hàng năm lên tới $1,060 cho mỗi gia đình từ tháng 7 đến tháng 6.

Yukon

Phúc lợi trẻ em Yukon (YCB) 

Phúc lợi này là số tiền không phải chịu thuế được trả hàng tháng để giúp các gia đình có thu nhập thấp và khiêm tốn trang trải chi phí nuôi con dưới 18 tuổi. Số tiền này được kết hợp với CCB thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Giảm giá carbon của Chính phủ Yukon – Cá nhân (YGCPRI) 

Khoản giảm giá này là số tiền không phải chịu thuế được trả cho các cá nhân và gia đình để giúp bù đắp chi phí đánh thuế ô nhiễm carbon của liên bang. Số tiền này được kết hợp với các khoản thanh toán tín dụng GST/HST liên bang hàng quý.

Không cần nộp đơn đăng ký riêng cho các chương trình liên quan mà CRA thay mặt cho các tỉnh và vùng lãnh thổ quản lý. Những người mới đến sẽ tự động được xem xét hưởng các lợi ích và tín dụng cấp tỉnh và vùng lãnh thổ khi họ đăng ký CCB hoặc nộp tờ khai thuế.

Các lợi ích và tín dụng khác

Sau khi nộp tờ khai thuế đầu tiên, các cá nhân có thể đủ điều kiện nhận thêm các khoản tín dụng và lợi ích về thuế:

 • Phúc lợi nha khoa Canada
 • Nạp tiền một lần vào Trợ cấp Nhà ở Canada (đóng cửa kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024)
 • Tín dụng thuế cho người khuyết tật (DTC)
 • Canada Carbon Rebate (CCR) (trước đây là khoản thanh toán khuyến khích hành động vì khí hậu)
 • Người lao động Canada được hưởng lợi
 • Trợ cấp khuyết tật trẻ em
 • Tín dụng người chăm sóc Canada
 • Tín chỉ đào tạo Canada
 • Tín dụng thuế tiếp cận nhà
 • Trợ cấp đặc biệt của trẻ em
 • COVID – 19 được hưởng lợi từ CRA

Lời kết

Bên cạnh các tiện ích như cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống giáo dục chất lượng cao, nền y tế tiên tiến, Canada còn ban hành nhiều ưu đãi về thuế cho người nhập cư. Bởi những phúc lợi này, Canada trở thành điểm đến lý tưởng của hầu hết người nhập cư trên toàn thế giới. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm các thông tin khác, hãy liên hệ với NTTC GROUP để được giải đáp nhanh nhất!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*