Thông tin tuyển dụng quốc tế tại NTTC GROUP

Tuyển Dụng Tại Canada

Image

Tuyển 150 Đầu Bếp

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển 70 Giám Sát NH-KS

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Khối Văn Phòng (Back Office)

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng & Quản Lý Cửa Hàng

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Kho

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Xây Dựng

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Kỹ Thuật Viên Vệ Sinh Ống Gió

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy CNC

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Thức Ăn Nhanh

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển Thợ Hàn

Làm việc tại Canada - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Tuyển Dụng Tại Mỹ

Image

Tuyển 150 Đầu Bếp

Làm việc tại Mỹ - Lương lên đến 4000$ - Yêu cầu đơn giản, dễ xin Visa

Image

Tuyển 150 Lễ Tân/Phục Vụ

Làm việc tại Mỹ - Lương lên đến 4000$ - Yêu cầu đơn giản, dễ xin Visa

Image

Tuyển 80 Nhân Viên Buồng Phòng

Làm việc tại Mỹ - Lương lên đến 4000$ - Yêu cầu đơn giản, dễ xin Visa

Image

Tuyển 100 Nhân Sự Bếp Bánh

Làm việc tại Mỹ - Lương lên đến 4000$ - Yêu cầu đơn giản, dễ xin Visa

Tuyển Dụng Tại Úc

Image

Tuyển 180 Đầu Bếp

Làm việc tại Úc - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao

Image

Tuyển 180 Đầu Bếp Bánh

Làm việc tại Úc - Thu nhập hấp dẫn - Cơ hội định cư cao