Phân biệt sự khác nhau giữa quốc tịch Mỹ và thẻ xanh Mỹ ?

Quốc Tịch Mỹ và Thẻ Xanh Mỹ : Sự khác biệt cơ bản

Với tư cách là thường trú nhân hoặc công dân chính thức của Hoa Kỳ, nghĩa là bạn đã xem nước Mỹ là quê hương của mình và tôn trọng – tuân thủ luật pháp của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa quyền và trách nhiệm của một công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân (Người sở hữu thẻ xanh Mỹ). Vậy những điểm khác biệt đó là gì ? Mời bạn cùng NTTC GROUP cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé

Quốc tịch Mỹ là gì?

Sở hữu quốc tịch Mỹ đồng nghĩa với việc trở thành công dân Hoa Kỳ nghĩa là bạn phải chấp nhận mọi trách nhiệm và có mọi quyền lợi của một người Mỹ như sau :

 • Quyền tự do thể hiện bản thân
 • Quyền tự do thờ phụng theo ý muốn
 • Quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng bởi bồi thẩm đoàn
 • Quyền bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang và địa phương cho các quan chức nhà nước
 • Quyền đảm nhận công việc liên bang đòi hỏi phải có quốc tịch Hoa Kỳ
 • Quyền ứng cử vào chức vụ dân cử
 • Quyền tham gia hệ thống chính trị dành cho công dân Hoa Kỳ
Quyền bầu cử khi chọn trở thành công dân Mỹ

Công dân Hoa Kỳ có những trách nhiệm được Cơ quan Quốc tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) coi là quan trọng để đảm bảo sự sống còn và tính dân chủ liên tục của Hoa Kỳ. USCIS là cơ quan chính phủ giám sát quá trình nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ, bao gồm cả việc cấp quốc tịch.

Trách nhiệm của mọi công dân Hoa Kỳ bao gồm:

 • Ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ
 • Tham gia vào tiến trình dân chủ Hoa Kỳ
 • Tôn trọng và tuân theo luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ
 • Tôn trọng quyền, niềm tin và ý kiến của người khác
 • Được thông báo các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng của bạn
 • Tham gia vào cộng đồng địa phương
 • Nộp thuế một cách trung thực và đúng hạn cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương
 • Phục vụ trong bồi thẩm đoàn khi được yêu cầu
 • Phục vụ đất nước khi cần thiết.

Tất cả công dân, bao gồm cả những người Mỹ được hưởng quyền TỰ DO được quy định trong hiến pháp Mỹ và đều phải thực hiện sự tôn trọng và tuân theo những quyền và trách nhiệm này đối với quốc tịch Hoa Kỳ.

Thẻ xanh Mỹ (Thường Trú Nhân Mỹ) là gì?

Thẻ xanh Mỹ, còn được gọi là tình trạng cư trú cố định hoặc tình trạng nhập cư, có nghĩa là bạn có một số quyền và trách nhiệm cụ thể hơn so với những người chưa có tình trạng nhập cư. Người có thẻ xanh có quyền sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách cố định, miễn là bạn duy trì tình trạng cư trú của mình, cũng như có quyền nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ khi bạn đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu nhất định

Khi được cấp tình trạng nhập cư, người định cư sẽ được cấp một Thẻ Cư dân hợp pháp (hoặc thẻ xanh) để chứng minh tình trạng pháp lý của họ tại Hoa Kỳ. Thẻ xanh của bạn sẽ cho thấy bạn được phép sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách lâu dài. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ xanh để tái nhập Hoa Kỳ sau khi đi du lịch nước ngoài.

Là thường trú nhân Hoa Kỳ, bạn có quyền:

 • Sinh sống lau dài ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ
 • Làm việc tại Hoa Kỳ
 • Sở hữu tài sản ở Mỹ
 • Học trường công ở Mỹ
 • Nộp đơn xin giấy phép lái xe ở tiểu bang hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ bạn sinh sống
 • Nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội, Thu Nhập An Sinh Bổ Sung và Medicare, nếu đủ điều kiện
 • Tham gia một bộ phận của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ
 • Xin visa cho vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi để sang Mỹ cùng bạn
 • Rời khỏi và trở lại Hoa Kỳ theo những điều kiện nhất định
 • Nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ khi bạn đủ điều kiện.

Tuy nhiên, để có thể được hưởng các quyền đi kèm với quyền thường trú, bạn phải:

 • Tuân theo tất cả các luật liên bang, tiểu bang và địa phương
 • Nộp thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương
 • Đăng ký với Dịch vụ chọn lọc (lực lượng vũ trang Hoa Kỳ), nếu bạn là nam giới từ 18-26 tuổi
 • Duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp của bạn
 • Luôn mang theo bằng chứng về tình trạng của bạn nếu bạn trên 18 tuổi, xuất trình thẻ xanh của bạn cho nhân viên nhập cư hoặc nhân viên thực thi pháp luật nếu được yêu cầu
 • Nếu chuyển đi nơi khác, bạn cần thông báo thay đổi địa chỉ online hoặc thông báo cho USCIS bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển đi

Thẻ xanh Mỹ : Các quyền lợi hấp dẫn và cách lấy thẻ xanh Mỹ quyền lực

Quốc tịch Mỹ và thẻ xanh Mỹ : Sự khác biệt về quyền lợi

Thường trú nhân Mỹ sở hữu hầu hết quyền lợi của công dân Hoa Kỳ, tuy nhiên vẫn có một số khác biệt. Khác biệt quan trọng nhất là thẻ xanh có thể bị thu hồi, trong khi quyền công dân Mỹ là không thể

Các quyền lợi khác chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ, bất kể họ sinh ra ở nước Mỹ hay là người nhập cư lấy được quốc tịch Mỹ như sau :

 • Bỏ phiếu: chỉ công dân Hoa Kỳ mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và ở hầu hết các tiểu bang và địa phương
 • Phục vụ trong bồi thẩm đoàn: chỉ công dân Hoa Kỳ mới có thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn liên bang và ở hầu hết các bang, tòa án tiểu bang (trở thành bồi thẩm đoàn cũng là một trách nhiệm quan trọng đối với công dân Hoa Kỳ)
 • Đi du lịch bằng hộ chiếu Hoa Kỳ: hộ chiếu Hoa Kỳ cho phép công dân Hoa Kỳ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ khi ở nước ngoài, nếu cần thiết
 • Đưa thành viên gia đình đến Hoa Kỳ: nhìn chung, công dân Hoa Kỳ được ưu tiên khi nộp đơn xin đưa thành viên gia đình sang Mỹ vĩnh viễn
 • Lấy quyền công dân cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài: Trong hầu hết các trường hợp, một đứa trẻ sinh ra ở ngoài nước Mỹ của một công dân Mỹ sẽ tự nhiên trở thành công dân Mỹ
 • Đủ điều kiện cho các công việc liên bang: Một số công việc nhất định với các cơ quan chính phủ yêu cầu phải có quốc tịch Hoa Kỳ
 • Trở thành quan chức dân cử: Chỉ công dân Hoa Kỳ mới có thể tranh cử vào các chức vụ chính trị liên bang và hầu hết các chức vụ trong hệ thống chính trị cấp tiểu bang và địa phương
 • Đủ điều kiện nhận trợ cấp và/hoặc học bổng liên bang: Nhiều khoản trợ cấp tài chính, bao gồm học bổng đại học và quỹ do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho các mục đích cụ thể, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ
 • Nhận được các lợi ích của chính phủ: Một số lợi ích chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ.

Quốc tịch Mỹ và thẻ xanh Mỹ : Sự khác biệt về trách nhiệm

Thường trú nhân Hoa Kỳ có trách nhiệm tương tự như công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn phải cam kết thề trung thành với Hoa Kỳ, từ bỏ mọi trung thành với bất kỳ quốc gia nào khác (trừ khi bạn đủ điều kiện cho việc sở hữu hai quốc tịch), và hỗ trợ, bảo vệ Hoa Kỳ cùng Hiến pháp của nước này.

Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ phải tuyên thệ trung thành. Lời thề này bao gồm việc từ bỏ “trung thành và chung thủy” với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Lời tuyên thệ cũng yêu cầu bạn phải hứa “ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như luật pháp Hoa Kỳ trước mọi kẻ thù” và “mang vũ khí thay mặt Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu”.

Tuy nhiên, để đáp lại cam kết của bạn với tư cách là công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ được hưởng lợi từ tất cả các quyền và đặc quyền bổ sung như đã nêu ở trên. Đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ bị mất quyền công dân Mỹ. Là thường trú nhân sở hữu thẻ xanh, bạn sẽ cần duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp của mình. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn sẽ có nguy cơ mất thẻ xanh trong một số trường hợp, bao gồm cả việc bạn ở ngoài nước Mỹ quá lâu theo Luật Di Trú Mỹ. Ngược lại, với tư cách là công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ được tự do xuất cảnh và tái nhập cảnh Hoa Kỳ bất cứ khi nào bạn muốn.

Một số người nhập cư tin tưởng một cách sai lầm rằng họ có thể sống ở nước ngoài và giữ được tư cách thường trú nhân, miễn là họ quay lại Hoa Kỳ ít nhất mỗi năm một lần, nhưng quan điểm này không chính xác. Du lịch đến Mỹ mỗi năm một lần có thể không đủ để duy trì tình trạng nhập cư của bạn. Thường trú nhân có thể đi ra ngoài Hoa Kỳ và việc đi lại tạm thời hoặc ngắn ngày thường sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú. Tuy nhiên, nếu bạn rời khỏi đất nước quá lâu hoặc thể hiện bằng cách khác rằng bạn không có ý định coi Mỹ là nơi cư trú lâu dài của mình, USCIS có thể xác định rằng bạn đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân tại Mỹ và kết quả là bạn có thể mất thẻ xanh

Các tình huống khác mà bạn có thể đối diện với nguy cơ mất thẻ xanh là tham gia vào hoạt động tội phạm, nói dối hoặc trình bày giấy tờ giả để nhận các quyền lợi công cộng hoặc lừa dối một cơ quan chính phủ, không nộp tờ khai thuế khi được yêu cầu, hoặc thậm chí nếu bạn có thói quen uống rượu nhiều hoặc thường xuyên sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp

Làm thế nào để có thẻ xanh Mỹ?

Có nhiều cách khác nhau để bạn nhận được thẻ xanh Mỹ như nhập cư diện bảo lãnh, diện tay nghề hay du học. Tuy nhiên, số lượng thẻ xanh cao nhất được cấp hàng năm cho thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ, tiếp theo là người lao động nước ngoài có tay nghề cao muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ

Lộ trình nhập cư theo diện bảo lãnh người thân là khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên một mối quan hệ gia đình với một công dân Hoa Kỳ hoặc một người cư trú hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ và sẵn sàng bảo lãnh bạn sang Mỹ. Lộ trình nhập cư dựa theo diện đi làm cũng bao gồm nhiều giải pháp khác nhau, bạn được một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ tài trợ dựa trên ngành nghề và chuyên môn của bạn.

Quá trình cấp thẻ xanh để trở thành thường trú nhân Mỹ có thể phức tạp và kéo dài. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một công ty di trú chuyên nghiệp để có một lộ trình đúng đắn để xin thẻ xanh Mỹ

Đơn xin trở thành thướng trú nhân Mỹ

Làm thế nào để có quốc tịch Mỹ?

Cách phổ biến nhất để có được quốc tịch Hoa Kỳ là nộp đơn xin nhập tịch. Nhập tịch là quá trình tự nguyện trở thành công dân Hoa Kỳ nếu bạn sinh ra bên ngoài nước Mỹ (Và có cha mẹ không phải người Mỹ)

Nói chung, bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch khi đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cư trú liên tục: Bạn cần phải sống ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân trong một khoảng thời gian cụ thể (hầu hết mọi người phải là thường trú nhân thường trú trong 5 năm hoặc 3 năm nếu kết hôn với công dân Hoa Kỳ, trước khi nộp đơn xin nhập tịch)
 • Cư trú tại Mỹ trong khoảng thời gian nhất định: Chứng minh rằng bạn đã thực sự ở trong nước Mỹ trong khoảng thời gian cụ thể (trong hầu hết các trường hợp, bạn phải có mặt thực tế ở Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong 5 năm qua hoặc 18 tháng trong 3 năm qua nếu kết hôn với một công dân Hoa Kỳ)
 • Thời gian ở một tiểu bang hoặc quận USCIS của Hoa Kỳ: Chứng minh rằng bạn đã sống ở tiểu bang hoặc quận USCIS của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là ít nhất 3 tháng)
 • Tư cách đạo đức tốt: Chứng tỏ rằng bạn có lý lịch tư pháp trong sạch và những điều kiện về tư pháp theo luật di trú Mỹ
 • Biết tiếng Anh cơ bản, cùng với thông tin về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ: Bạn cần phải vượt qua bài kiểm tra quốc tịch (trừ khi áp dụng ngoại lệ miễn trừ hoặc khuyết tật)
 • Trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ: Bạn phải sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ Hoa Kỳ cũng như luật pháp của nước này.

Ngay cả khi bạn đáp ứng các yêu cầu khác nhau để nhập tịch với tư cách là công dân Hoa Kỳ, quá trình nhập tịch cũng bao gồm một số bước là gửi biểu mẫu trực tuyến với USCIS, đăng ký thông tin sinh trắc học của bạn, tham dự một cuộc thi quốc tịch Mỹ và nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn hãy tham dự buổi lễ nhập quốc tịch nơi bạn sẽ tuyên thệ lòng trung thành với nước Mỹ. Chỉ khi hoàn thành tất cả các bước này, bạn mới được cấp giấy chứng nhận nhập tịch.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*